Agentia de Publicitate Craiova | Camera Media Craiova

Loading…
Comunicat presa header | Agentie de publicitate Camera Media Craiova

Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes, str.Nicolae Balcescu, nr.51, Bals-Olt | Agentie de publicitate Camera Media Craiova

 

Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes, str.Nicolae Balcescu, nr.51, Bals-Olt

 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARA 3-SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1-SPRIJINIREA EFICIENTEI ENERGETICE , A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI SI A UTILIZARII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE IN INFRASTRUCTURILE PUBLICE , INCLUSIV IN CLADIRILE PUBLICE , SI IN SECTORUL LOCUINTEILOR

OPERATIUNE B-CLADIRI PUBLICE

Titlul proiectului: Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Mihail Drumes,str.Nicolae Balcescu ,nr.51, Bals-Olt

 

Numele beneficiarului: UAT ORASUL BALS

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale “Mihail Drumes “ prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice  in vederea reducerii consumului de energie primare si a emisiilor de CO2 , asigurand totodata imbunatatirea confortului , sanatatii si sigurantei elevilor si personalului scolii –beneficiari directi ai investitiei .

Orasul Bals urmareste,  astfel ,  sa contribuie la indeplinirea obiectivelor nationale privind schimbarile climatice si energia sustenabila prin : reducerea emisiilor de gaze de sera cu 20% pana in anul 2020, raportat la nivelul din anul 1990; cresterea cu 24% a ponderii energiei din surse regenerabile in consumul final brut de energie  ; cresterea eficientei energetice cu 19% , in consumul de energie primara . Astfel , documentul strategic (elaborate de Primarie ) prevede masuri de reabilitare energetica a cladirilor de interes public in orasul Bals .

Grupul tinta este format din :

-438 de elevi inscrisi la Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes” – utilizatori ai infrastructurii reabilitate. Dupa realizarea interventiilor propuse va creste confortul general al cladirii, iar mediul ambiant va fi mai placut si prietenos;

-37 de cadre didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala „Mihail Drumes” (31 cadre didactice, 3 angajati – personal auxiliar, 3 angajati – personal nedidactic) –utilizatori ai infrastructurii reabilitate.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila) :2041533,31 lei , din care :

  • FEDR               – 1322699,09

  • Bugetul de Stat –  202295,16

  • Buget Local –    31122,33

  • Valoare neeligibila – 485416,73

Data inceperii si finalizarii proiectului :

 data incepere proiect :    01.10.2016

data finalizare proiect :   30.11.2019

Perioada de implementare a Proiectului este de 38 de luni.

Codul MySMIS : 114684

Date si informatii suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Iova Zoica, inspector in cadrul Primariei orasului Bals,

telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com

Leave a Reply